Budd-daliadau 


Standard Membership

We offer a range of memberships to suit all budgets.

Enquire About this

 

Yma yn Hamdden Merthyr Tudful rydym ni’n gwybod pa mor bwysig yw cael y gorau o’ch arian, felly rydym wedi cynllunio amrywiaeth o becynnau aelodaeth i weddu eich anghenion ffitrwydd, yn ogystal â’ch anghenion ariannol. 

Beth sy’n gynwysedig
 • Dim ffi ymaelodi
 • Ymsefydlu am ddim
 • Rhaglen ffitrwydd teilwredig
 • Defnyddio’r Ystafell Ffitrwydd â’i amrywiaeth helaeth o beiriannau cardiofasgwlaidd a gwrthiant
 • Defnyddio’r parth pwysau rhydd llawn offer
 • Gallu archebu a gwarantu eich lle mewn dosbarthiadau sy’n cael eu rhedeg gan y ganolfan hyd at wythnos ymlaen llaw
 • Pwll maint cystadlu 25m x 13m

Mae aelodaeth Canolfan Hamdden Merthyr Tudful yn cynnwys:

 • Mynediad at dros 70 o ddosbarthiadau bob wythnos sy’n cael eu rhedeg gan y ganolfan
 • Pwll Dysgu Nofio 9m x 13m
 • Pwll Hamdden nofio rhydd lefel dec â chafn, bath sba a nodweddion dŵr
 • Defnydd llawn o’r Ystafell Iechyd gan gynnwys Sawna, Ystafell Stêm ac Ardal Ymlacio

Er mwyn ymaelodi cwblhewch y canlynol ffurflen cofrestru defnyddiwr, dewch â’r ffurflen i’r dderbynfa a gwnawn ni’r gweddill! 


Membership ChoicesAelodaeth

Our memberships packages at MTLC will keep you saving money all year round!

- Learn more -

Athletwyr Elit

At Merthyr Tydfil Leisure we recognise that dedication in Sport takes time and effort.

- Learn more -

Rhestr Prisau

I weld ein rhestrau prisiau cliciwch y ddolen isod:

Canolfan Hamdden Merthyr 

© Merthyr Tydfil County Borough Council.