Athletwyr Elit 


Standard Membership

We offer a range of memberships to suit all budgets.

Enquire About this

 

Yn Hamdden Merthyr Tudful rydym yn cydnabod bod ymroddiad at Chwaraeon yn cymryd amser ac ymdrech, felly mae’r Cynllun Athletwyr Elit wedi ei gynllunio i gefnogi Mabolgampwyr Rhyngwladol ym Merthyr Tydfil. 

Mae’r cynllun ar gael i athletwyr iau a hŷn sydd wedi eu dewis i chwarae i Gymru neu Brydain Fawr yn eu chwaraeon penodol. I ddechrau, byddwch yn cael aelodaeth am ddim am 3 mis ar yr hiraf cyn y gystadleuaeth. Ar ôl i chi chwarae bydd y defnydd am ddim yn cael ei ehangu i 9 mis pellach.  

Nodwch: bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth eich bod wedi chwarae.

Mae’r cynllun ar gael i breswylwyr Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ac nid yw’n gymwys i unigolion sydd wedi eu dethol ar gyfer hyfforddiant cenedlaethol neu sgwadiau datblygu.

I ddyfod yn aelod athletwr Elit cwblhewch y canlynol Ffurflen Cofrestru Athlerwyr Elit, dewch â hi i’r dderbynfa a gwnawn ni’r gweddill! 

Membership ChoicesAelodaeth

Our memberships packages at MTLC will keep you saving money all year round!

- Learn more -

Budd-daliadau

Our memberships are designed to save you money!

- Learn more -

Amserlen Gweithgareddau Diweddaraf

I weld amserlen ddiweddaraf CHM a CCA cliciwch y ddolen isod:

Rhestr Prisau

I weld ein rhestrau prisiau cliciwch y ddolen isod:

Canolfan Hamdden Merthyr 

© Merthyr Tydfil County Borough Council.