Aelodaeth 


Nid oes unrhyw ffïoedd ymuno na thaliadau cudd i boeni amdanynt gydag Aelodaeth Hamdden Merthyr Tudful; cwblhewch y ffurflen gais, ewch i’ch canolfan leol gyda’r tâl misol i dderbyn eich cerdyn – syml!  

Er mwyn gwneud pethau hyd yn oed yn haws, ar ôl talu am y mis cyntaf, byddwch yn cael y dewis o dalu drwy Ddebyd Uniongyrchol, felly’r cyfan sydd angen i chi ei wneud yw rhoi eich manylion i ni ac fe wnawn ni’r gweddill.

Bydd angen sesiwn Ymsefydlu yn y Gym arnoch cyn defnyddio’r offer, ond caiff hynny ei gynnwys yn y pris. Gall ein Hyfforddwyr cyfeillgar a phroffesiynol gynllunio Rhaglen Ffitrwydd teilwredig i chi a’i adolygu bob 6 wythnos i sicrhau eich bod yn cael y mwyaf allan o’ch aelodaeth.

Wnaethom ni sôn nad oes raid ymrwymo â’r aelodaeth?
Gallwch ohirio unrhyw bryd*, felly nid oed angen poeni am arwyddo contract!

I ddyfod yn aelod, arwyddwch y canlynol  ffurflen cofrestru defnyddiwr, a dod ag e i’r Dderbynfa a gwnawn ni’r gweddill!

*Nodwch fod angen rhybudd canslo o 30 diwrnod

 

 

Membership ChoicesAelodaeth

Our memberships packages at MTLC will keep you saving money all year round!

- Learn more -

Budd-daliadau

Our memberships are designed to save you money!

- Learn more -

Special Offers

Still not sure if Merthyr Tydfil Leisure is right for you?
Then Take a look at our latests offers.

View our latest offers

WJoin Merthyr Tydfil Leisure

Become a member today and take advantage of
our special discounts and offers.

Learn how to join

© Merthyr Tydfil County Borough Council.