Nofio 


 

Mae gan Hamdden Merthyr Tudful bedwar pwll wedi eu lleoli yn ein dwy ganolfan hamdden

Cliciwch isod am ragor o wybodaeth am bob pwll, yn cynnwys amseroedd nofio i'r cyhoedd, gwersi plant, gwersi oedolion a phartïon pwll...

 

Sylwer mai 'na wedi bod newidiadau diweddar i Argaeledd Nofio Lôn yng Nghanolfan Hamdden Merthyr, cliciwch YMA i gael rhagor o wybodaeth

 

Rhaglen Nofio y Sulgwyn


Our Facilities


Amserlen Gweithgareddau Diweddaraf

I weld amserlen ddiweddaraf CHM a CCA cliciwch y ddolen isod:

Rhestr Prisau

I weld ein rhestrau prisiau cliciwch y ddolen isod:

Canolfan Hamdden Merthyr 

© Merthyr Tydfil County Borough Council.