Ein hadnoddau 


Mae bod yn ffit ac iach yn hawdd yng Nghanolfan Hamdden Merthyr Tudful!

Mae gan ein campfa o'r radd flaenaf 65 gorsaf yn cynnwys peiriannau Cardiofasgwlar (CV) a pheiriannau gwrthsafiad gosodedig.  Mae gan yr offer CV system glyweled sy'n eich galluogi i wylio'r teledu neu wrando ar gerddoriaeth wrth i chi ymarfer. Neu gallwch wylio'r sgriniau plasma mawr neu edrych ar y golygfeydd gwych o'r mynyddoedd.

Mae ein campfa hefyd yn defnyddio'r System Gwrthsafiad technoleg uwch ble gallwch ddefnyddio sgrin gyffwrdd i weld sut i ddefnyddio'r peiriannau ac ymarferion amgen.  Gall staff ddefnyddio'r system i greu'r ymarferion diweddaraf ac ymarferion penodol er mwyn i chi gyrraedd eich goliau tymor byr a thymor hir.

Mae'r Parth Pwysau pwrpasol wedi ei leoli ar wahân i'r brif ardal ffitrwydd ac mae'n amgylchedd agored, golau wedi ei awyru gydag amrywiaeth o offer i'ch helpu i gryfhau a thynhau.  Mae ein dewis o ddymbelau o 2.5kg i 55kg yn rhoi mwy o hyblygrwydd i chi i ddatblygu rhaglen hyfforddiant unigol.

Our Facilities


Amserlen Gweithgareddau Diweddaraf

I weld amserlen ddiweddaraf CHM a CCA cliciwch y ddolen isod:

Amserlen (Mawrth 2 2020)

Rhestr Prisau

I weld ein rhestrau prisiau cliciwch y ddolen isod:

 

© Merthyr Tydfil County Borough Council.