Diweddaraf Cofid-19 


 

Hoffem ddiolch i'n holl gwsmeriaid am eu hamynedd a'u cefnogaeth dros y misoedd diwethaf.

Isod ceir diweddariadau ar Ganolfan Hamdden Merthyr a Chanolfan Gymunedol Aberfan.

 

Canolfan Hamdden Merthyr

Rydym yn gofyn i'n cwsmeriaid lle ei fod yn bosibl i talu gan ddefnyddio digyswllt neu daliad cerdyn.

Cliciwch ar y dolenni isod i gael mwy o wybodaeth:

Pwll Nofio

Canllawiau Newydd

Oriau Agor Cafe

Oriau Agor Canolfan

Amserlen Dosbarthiadau 

 

 

Canolfan Cymunedol Aberfan

Rydym yn gofyn i'n cwsmeriaid lle ei fod yn bosibl i talu gan ddefnyddio digyswllt neu daliad cerdyn.

Cliciwch ar y dolenni isod i gael mwy o wybodaeth:

Canllawiau Newydd

Oriau Agor Canolfan

Oriau Agor Caffi

Oriau Agor Y Pwll

WJoin Merthyr Tydfil Leisure

Become a member today and take advantage of
our special discounts and offers.

Learn how to join

Rhestr Prisau

I weld ein rhestrau prisiau cliciwch y ddolen isod:

 

© Merthyr Tydfil County Borough Council.