The Grove 


Mae'r cae The Grove yn cynnig yr adnoddau canlynol:

 • Cae hanner maint o borfa artiffisial (ATP) gyda marcio ar gyfer pêl-droed 5 bob ochr a hoci
 • Llifoleuadau ar gyfer yr ATP 
 • Dau faes rygbi glaswellt
 • Dau faes pêl-droed glaswellt
 • Wiced griced artiffisial
 • Un maes hyfforddi glaswellt gyda llifoleuadau
 • Cyfleusterau newid a all gynnwys hyd at 8 tîm

 • The Grove's opening hours are as follows:

  • Monday to Thursday5.00pm - 9.00pm
  • Saturday9.00am - 5.00pm
  • Sunday9.00am - 1.00pm

  Amserlen Gweithgareddau Diweddaraf

  I weld amserlen ddiweddaraf CHM a CCA cliciwch y ddolen isod:

  Rhestr Prisau

  I weld ein rhestrau prisiau cliciwch y ddolen isod:

  Canolfan Hamdden Merthyr 

  © Merthyr Tydfil County Borough Council.